Ievadam

XX gadsimta  sākumā Kerala Indijā piedzīvoja pēkšņas pārmaiņas, par kurām daudzi bija sašutuši, taču daudziem atnesa cerības uz cilvēka cienīgu dzīvi.
Galvenais šo pārmaiņu nesējs bija
Dienvidindijas domātājs, sabiedriskais reformators un svētais vīrs
ŠRI NARAJANA GURU

  • Par informācijas avotu galvenokārt izmantota Svami Sačidanandas grāmata “Universālais Skolotājs” (Swamy Sachidananda “The Universal Guru”), interneta resursi un atbalstītāju piegādātie materiāli.
  • Vietnes mērķis – dot vispusīgu ieskatu Šri Narajana Guru biogrāfijā, viņa mācībā un reformu programmā, par viņa sekotāju aktivitātēm un Guru mācības nozīmi mūsdienu pasaulē.

~~~~~~~                              Lasīt biogrāfijas ievadu

Sirsnīgs paldies palīgiem un konsultantiem, bez kuru atbalsta šī tīkla vietne būtu grūti iedomājama:

  • Draugi portālā FACEBOOK – Dilimon Vjayansobhana,  Binu Kesavan, Gopu Gopi, Meher Apuroop, Prasad G.Panicker, Suresh Srisailam, Vasu Sreekumar, Retheesh Karthi, Deepa Nair
  • Oriģinālo tekstu un grafiskā materiāla konsultācijas:  Madhavan Radhakrishnan un Sujit Sivanand
  • Angļu valodas konsultants Ingrīda Strode; teksta redaktors Anda Šeņavska; satura konsultants Valters Šverns; no angļu valodas tulkoja Māris Šverns

Jautājumus, kritiku un ierosinājumus sūtīt uz e-pastu
Pārpublicēšanas gadījumā vēlams atsaukties uz snglatvija.wordpress.com
Materiāls nav paredzēts komerciālai izmantošanai